Phó Ban Tổ chức Trung ương nói về nhân sự thuộc "trường hợp đặc biệt"

Thế Kha Anh Thế

(Dân trí) - Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói về quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng khi lựa chọn một số nhân sự thuộc trường hợp "đặc biệt" tái, ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội.

Phó Ban Tổ chức Trung ương nói về nhân sự thuộc trường hợp đặc biệt - 1
Ông Nguyễn Thanh Bình- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao.

Đồng thời thực hiện có hiệu quả quan điểm xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển...

Trong đó đã đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu quả và bảo đảm phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác, độ tuổi, giới tính, dân tộc..., không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; vừa có sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Về trường hợp "đặc biệt" giới thiệu tái cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII xuất phát từ tình hình thực tiễn và căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là trên cơ sở sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín trong Đảng, trong Nhân dân; yêu cầu, đòi hỏi của các vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lĩnh vực công tác trọng yếu ở các cơ quan của Trung ương Đảng và cơ quan Nhà nước.

"Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số đồng chí thuộc trường hợp "đặc biệt" cả với nhân sự tái cử, ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét, lựa chọn bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XIII"- ông Nguyễn Thanh Bình cho hay.