1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương:

Nhân sự Đại hội XIII của Đảng: Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

Thế Kha

(Dân trí) - Chiều 18/1, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa và phát triển.

Tại cuộc họp báo quốc tế thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chiều 18/1, ông Hoàng Bình Quân - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cho biết, đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước.

Đại hội sẽ được triệu tập từ ngày 25/1 đến 2/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Trong đó, Đại hội sẽ họp phiên trù bị trong ngày 25/1 và phiên khai mạc diễn ra vào sáng 26/1.

Dai hoi Dang.jpg

Ông Hoàng Bình Quân - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thông tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng (Ảnh: T.Tuấn).

Thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của toàn Đảng, toàn quân dân

Theo ông Quân, Đại hội lần này sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025.

Thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Cuối cùng là bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Ông Hoàng Bình Quân cho biết, tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 191 (là các Ủy viên Trung ương Đảng đương nhiên); đại biểu bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.381; đại biểu chỉ định là 15 người.

Đại biểu có trình độ từ thạc sỹ trở lên chiếm 67,67%.

Tại cuộc họp báo, ông Hoàng Bình Quân đã điểm lại quá trình chuẩn bị Đại hội. "Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và trong nước gặp nhiều thiên tai lũ lụt lớn thì việc hoàn thành đúng tiến độ các công việc chuẩn bị cho Đại hội đã thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của toàn Đảng, toàn quân dân"- Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh.

Trong quá trình triển khai công việc chuẩn bị cho Đại hội, cả về mặt tổ chức, nội dung và công tác nhân sự, ông Quân cho biết luôn đặc biệt chú trọng và bám sát vào các nguyên tắc như kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng.

Bên cạnh đó đã phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng thời nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục.

Hoang Binh Quan.jpg

Ông Hoàng Bình Quân thông tin tại cuộc họp báo (Ảnh: T.Tuấn).

Công tác nhân sự: "Coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc"

Về công tác nhân sự, ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh, đây là vấn đề có vai trò, vị trí tầm quan trọng đặc biệt, bởi nó không chỉ gắn với thành công của Đại hội mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Đảng và đất nước trong giai đoạn mới.

Do đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, coi đây là khâu "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt".

"Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới được Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, làm từng bước, từng việc, từng khâu, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm theo đúng quy trình nhân sự đề ra, bảo đảm Ban Chấp hành Trung ương khóa mới phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội"- ông Quân nói.

Ông nhấn mạnh: "Trong công tác nhân sự, chúng tôi xác định xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc".

Về cơ cấu, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cho biết, trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Trong đó sẽ tăng cường số lượng Ủy viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu; chú ý tăng thêm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ có 3 độ tuổi là dưới 50, từ 50 đến 60 và từ 61 tuổi trở lên.

"Chất lượng nhân sự lãnh đạo được bầu tại các đại hội đảng bộ các cấp, từ cấp cơ sở tới cấp trực thuộc Trung ương vừa qua đã được nâng lên rõ rệt: Trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao; tuổi đời trẻ hơn, tỷ lệ nữ và người dân tộc thiểu số cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước. 100% cấp ủy viên đều có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên" - ông Quân thông tin.

Xét nghiệm Covid-19 mọi đại biểu, khách mời dự Đại hội

Tại cuộc họp báo, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thông tin, Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ với 247 đảng ở 111 quốc gia trên thế giới. "Trong nhiệm kỳ vừa qua, quan hệ đối ngoại của Đảng chúng tôi tiếp tục được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu" - ông Quân nói.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã mời Đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến dự phiên khai mạc và phiên bế mạc của Đại hội lần thứ XIII.

Hiện nay đại dịch Covid-19 ở Việt Nam đã được kiểm soát tốt, song dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. "Do đó chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các phương án nhằm bảo đảm các quy định về phòng chống dịch, trong đó sẽ tổ chức xét nghiệm với tất cả các đại biểu, khách mời của Đại hội cũng như tất cả các cá nhân tham gia phục vụ Đại hội" - ông Hoàng Bình Quân cho hay.