Quảng Ngãi:

Phê bình Giám đốc Sở Y tế "ngâm" tiền mua vật tư chống dịch

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên bố trí 25 tỷ đồng để Sở Y tế mua sắm vật tư phục vụ công tác chống dịch Covidd-19. Tuy nhiên, Sở này chậm trễ trong việc mua sắm nên Giám đốc Sở bị phê bình.

Ngày 11/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh quyết định phê bình ông Nguyễn Xuân Mến - Giám đốc Sở Y tế, do chậm trễ trong việc mua sắm vật tư y tế chống dịch Covid-19.

Trước  đó, ngày 6/9,  UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định sử dụng 25 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chi bố trí cho Sở Y tế mua sắm vật tư, sinh phẩm, trang phục bảo hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, đến ngày 1/11, Sở Y tế mới có tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói mua sắm này.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình lãnh đạo  Sở và có ý kiến Sở Y tế phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để thiếu vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch. Sở này cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về cơ sở pháp lý, đơn giá, hình thức lựa chọn nhà thầu và các nội dung tham mưu cho UBND tỉnh phải đúng quy định.

Phê bình Giám đốc Sở Y tế ngâm tiền mua vật tư chống dịch - 1

Người đứng đầu Sở Y tế Quảng Ngãi bị phê bình vì chậm trễ trong việc mua vật tư y tế chống dịch.

Trong tuần qua, tỉnh Quảng Ngãi liên tục ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tính từ ngày 26/6 đến nay, tại Quảng Ngãi có 1.895 người mắc Covid-19. Về cấp độ dịch, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện ở cấp độ 2. Ở quy mô cấp huyện, tỉnh Quảng Ngãi có 5 huyện cấp độ 1 và 8 huyện, thị xã, thành phố ở cấp độ 2.

Tin liên quan