Thanh Hóa:

Nữ Giám đốc Sở Tài chính bổ nhiệm con gái sai quy định

(Dân trí) - Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa bổ nhiệm con gái mình vào vị trí Phó trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp và Chính sách phát triển kinh tế.

Ngày 27/7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã ký ban hành Công văn số 7369/UBND - THKH, yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, ngành, UBND cấp huyện.

Sở Tài chính Thanh Hóa
Sở Tài chính Thanh Hóa

Thời gian thực hiện nội dung Công văn này từ ngày 27/7 đến khi UBND tỉnh có công văn để Sở, ngành, địa phương tiếp tục được tuyển dụng, hợp đồng lao động, bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý.

Cũng theo Công văn này, trường hợp đặc biệt phải tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND huyện phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh trước khi quyết định.

Chỉ đạo là vậy, nhưng ngày 2/2/2016, bà Đinh Cẩm Vân - Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa vẫn ký Quyết định số 416 bổ nhiệm bà Lê Cẩm Nhung - Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách tin học và Thống kê tài chính (con gái ruột của bà Vân) vào vị trí Phó trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp và Chính sách phát triển kinh tế của Sở Tài chính Thanh Hóa.

Theo ông Bùi Văn Sử - Chánh văn phòng Sở Tài chính Thanh Hóa lý giải, do nhu cầu Phòng Tài chính doanh nghiệp và chính sách phát triển kinh tế rất nhiều việc mà người lại thiếu; Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp và Chính sách phát triển kinh tế tháng 5/2016 sẽ nghỉ hưu chỉ còn lại 1 Phó phòng. Sở đã làm đúng quy trình lấy phiếu tín nhiệm, bình xét theo Quyết định 1138/2002 của Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa.

Cũng theo ông Sử, sau khi bổ nhiệm, đối chiếu lại với các văn bản của cấp trên, lãnh đạo Sở nhận thấy việc bổ nhiệm là có thiếu sót, chưa đảm bảo nên ngay ngày 5/2/2016, Giám đốc Sở đã ký quyết định hủy bỏ Quyết định 416 trước đó.

Trước sự việc trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản về việc phê bình nghiêm khắc đối với Giám đốc Sở Tài chính và hủy bỏ các văn bản liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm trái quy định; đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan…

Trong cuộc họp ngày 24/2/2016, Ban Giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa đã nhận khuyết điểm, phê bình rút kinh nghiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh này.

Duy Tuyên

Đang được quan tâm