Quảng Nam:

Đưa 22 trí thức trẻ về công tác ở các xã khó khăn

(Dân trí) - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - ông Nguyễn Ngọc Quang - vừa phê duyệt danh sách 22 cán bộ trí thức trẻ mới tốt nghiệp được tăng cường về công tác ở các huyện khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 22 các bộ trẻ ưu tú, có trình độ đại học này sẽ được điều về giữ chức Phó Chủ tịch các xã khó khăn của 3 huyện Nam Trà My, Phước Sơn và Tây Giang.

Hầu hết các trí thức trẻ này tốt nghiệp các ngành mà các địa phương cần như nông lâm, kinh tế, sư phạm… Trong đó sẽ có 10 cán bộ được đưa về huyện Phước Sơn, 10 cán bộ về huyện Nam Trà My và 2 cán bộ về huyện Tây Giang.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện: Nam Trà My, Tây Giang và Phước Sơn chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã làm quy trình, thủ tục để trình Hội đồng nhân dân xã bầu, phê chuẩn đội viên Dự án giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã theo quy định tại Khoản 1, Điều 34 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng theo chương trình của Ban Quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã.

Đây là những trí thức trẻ trong dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/1/2011 phê duyệt dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo trên cả nước.

Công Bính