Đề nghị bổ sung nguyên tắc chiến tranh không gian mạng vào luật dân quân tự vệ

(Dân trí) - Đại biểu Thạch Phước Bình (Trà Vinh) phản ánh quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam đang rất sâu rộng và mở, nên lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng dân quân tự vệ nói riêng cũng phải điều chỉnh cho tương ứng.

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) sáng 13/6, đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) cho biết, Điều 2 xác định “vị trí dân quân tự vệ là một thành phần của lực lượng vũ trang, có chức năng bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước ở địa phương, cơ sở”.

Đề nghị bổ sung nguyên tắc chiến tranh không gian mạng vào luật dân quân tự vệ - 1

Đại biểu Tô Văn Tám (Ảnh: Quốc hội).

“Chúng tôi thấy vấn đề “tài sản của nhà nước, địa phương, cơ sở”, còn một loại nữa là tài sản của tổ chức hay của doanh nghiệp chưa thấy ở đây, trong khi chúng ta đang chủ trương thành lập dân quân tự vệ trong các tổ chức và trong cả doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhưng dự thảo lại không đặt vấn đề bảo vệ tài sản cho họ. Tôi nghĩ nên bổ sung cái này”- ông Tám nói.

Đại biểu Bùi Thanh Tùng (Hải Phòng) dẫn ra khoản 1 Điều 9 của dự thảo luật quy định người đứng đầu doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký quản lý người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ để tổ chức tự vệ hoặc sẵn sàng mở rộng lực lượng dân quân tự vệ khi có yêu cầu.

“Như vậy, không phải tất cả người lao động và doanh nghiệp trong độ tuổi đều phải thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ ngay từ thời bình, chỉ tuyển chọn theo yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự, số còn lại làm nguồn mở rộng dân quân tự vệ là phù hợp và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp tư nhân phát triển sản xuất, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 10 năm 2017,  Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”- ông Tùng nói.

Đại biểu Hồ Văn Thái (Kiên Giang) đề nghị quan tâm hơn trong thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ vì phần lớn thành phần là nông dân lao động sản xuất không thoát ly, cuộc sống đa phần còn khó khăn, thiếu thốn.

Việc bảo đảm chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ nhằm bù đắp sức khỏe, ngày công lao động cũng như tính chất đặc thù hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, qua đó nhằm thu hút nguồn phục vụ cho lực lượng dân quân tự vệ.

Đề nghị bổ sung nguyên tắc chiến tranh không gian mạng vào luật dân quân tự vệ - 2

Đại biểu Hồ Văn Thái (Ảnh: Quốc hội).

Mặt khác, luật cũng cần có cơ chế thích hợp đối với các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện ổn định việc làm đối với người lao động vì đa phần lực lượng này ngoài thực hiện nhiệm vụ trong dân quân tự vệ họ còn phải bươn chải lao động, làm thuê ở các công ty, xí nghiệp kiếm thêm thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống.

“Khi được triệu tập tham gia huấn luyện hoặc làm nhiệm vụ, nếu như chủ doanh nghiệp không ủng hộ, tạo điều kiện thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thực tế này đã và đang diễn ra. Vì vậy, luật cần có cơ chế quy định phù hợp nhằm tạo hành lang pháp lý bảo đảm quyền lợi của người lao động, trong đó có lực lượng dân quân tự vệ”-vị đại biểu tỉnh Kiên Giang cho hay.

Đại biểu Nguyễn Minh Hoàng (TPHCM) khẳng định dự thảo luật quy định điều kiện thành lập tự vệ là rất cần thiết. Những quy định này đã và đang hoạt động để tạo điều kiện cho doang nghiệp hoạt động ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Để bảo đảm công bằng cho tổ chức doanh nghiệp tự vệ không nhất thiết tất cả mọi doanh nghiệp đều tổ chức tự vệ. Ở phía Nam, hầu hết các doanh nghiệp đều muốn tổ chức tự vệ vì rất có lợi cho họ trong việc bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.

Đề nghị bổ sung nguyên tắc chiến tranh không gian mạng vào luật dân quân tự vệ - 3
Đại biểu Thạch Phước Bình.

Trong khi đó, đại biểu Thạch Phước Bình (Trà Vinh) phản ánh quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam đang rất sâu rộng và mở, nên lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng dân quân tự vệ nói riêng cũng phải điều chỉnh cho tương ứng.

“Tôi đề nghị bổ sung nguyên tắc phù hợp với chiến tranh hiện đại, phi truyền thống, vì hiện nay ngoài chiến tranh truyền thống còn xuất hiện chiến tranh phi truyền thống tức là chiến tranh thông tin, chiến tranh trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao, tác chiến điện tử mà luật chưa quy định, tôi đề nghị bổ sung”- ông Bình đề xuất.

Thế Kha

Đọc thêm