Đà Nẵng: Không để những sai phạm trong quá khứ làm giảm sức chiến đấu

Tâm An

(Dân trí) - “Đà Nẵng cần quán triệt, xác định công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới là nhiệm vụ then chốt; công tác cán bộ là yếu tố quyết định”.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự và phát biểu chỉ đạo như trên tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025 hôm nay 21/10.

Đà Nẵng: Không để những sai phạm trong quá khứ làm giảm sức chiến đấu - 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tham dự Đại Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 349 đại biểu đại diện cho hơn 6 vạn đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.

Đà Nẵng: Không để những sai phạm trong quá khứ làm giảm sức chiến đấu - 2

Gần 350 đại biểu dự Đại hội đại diện cho hơn 6 vạn đảng viên toàn Đảng bộ TP Đà Nẵng

Phó Thủ tướng: Mọi chủ trương, chính sách cần đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu

Tại phiên khai mạc Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu thống nhất với báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đại hội Đảng bộ TP trình Đại hội. Chủ đề của Đại hội thể hiện quyết tâm, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, nhân dân Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận. Trong đó, nhấn mạnh ý kiến Đảng bộ TP cần quán triệt, xác định công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới là mục tiêu, nhiệm vụ then chốt; Công tác cán bộ là yếu tố quyết định; Tăng cường phòng chống tham nhũng, các biểu hiện suy thoái của cán bộ; Không để những sai phạm trong quá khứ làm suy giảm sức chiến đấu, gây tâm lý co cụm, sợ sai, ngại va chạm, thiếu trách nhiệm. Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh đồng thuận, lấy người dân làm trung tâm phát triển.

Cùng với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP phù hợp quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, cần dành nguồn lực thích đáng để đầu tư phát triển văn hoá. Mọi chủ trương, chính sách đều đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu như những chương trình “5 không, 3 có”, “4 an” rất nhân văn của Đà Nẵng.

Giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; đặc biệt, quản lý các hoạt động kinh doanh bất động sản có yếu tố nước ngoài; không để bị động, bất ngờ, phát sinh điểm nóng.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương; liên kết với các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên tạo không gian kinh tế thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau.

Bí thư Đà Nẵng: Các văn kiện trình Đại hội mở ra nhiều cơ chế phát triển thành phố

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố khẳng định Đại hội là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đà Nẵng: Không để những sai phạm trong quá khứ làm giảm sức chiến đấu - 3

Ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - phát biểu khai mạc Đại hội

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, thành phố đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhất là phải tập trung khắc phục, xử lý những sai phạm, khuyết điểm theo các kết luận của Trung ương; đại dịch Covid-19.

Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đồng lòng, nỗ lực rất lớn để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 21 Đảng bộ TP. Trong đó, thành tựu nổi bật là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Kinh tế duy trì nhịp độ tăng trưởng theo hướng bền vững hơn, hướng đến phục vụ tốt hơn lợi ích của người dân và hài hòa với sự phát triển của doanh nghiệp. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Văn hóa - xã hội, xây dựng và phát triển con người Đà Nẵng đạt được nhiều tiến bộ.

Đặc biệt, thành phố đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề xuất Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lãnh đạo Thành uỷ Đà Nẵng cũng thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 5 năm qua còn có những hạn chế, bất cập trên một số lĩnh vực và tiếp tục phát sinh nhiều “điểm nghẽn” mà thành phố cần phải vượt qua để tiếp tục phát triển.

Tại phiên khai mạc Đại hội, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhấn mạnh ý nghĩa các văn kiện trình Đại hội của Đảng bộ TP lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020- 2025 có tính định hướng quan trọng, lâu dài, mở ra nhiều cơ hội, cơ chế phát triển Đà Nẵng trong thời gian đến. Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng tiếp đó đã trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá 21 trình Đại hội.

Đà Nẵng: Không để những sai phạm trong quá khứ làm giảm sức chiến đấu - 4

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ TP khóa 21 trình Đại hội 

Chủ đề của Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 22 cũng là mục tiêu của thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025: “Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”.

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động” và trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, Đại hội nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện các mặt công tác trong nhiệm kỳ qua, những khó khăn, thách thức cần phải vượt qua; đồng thời, phân tích kỹ những cơ hội, thuận lợi, thời cơ và thách thức tác động đến sự phát triển của thành phố trong thời gian đến để hiến kế, đề xuất các giải pháp sát hợp với tình hình nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố đề ra.

Dòng sự kiện: Đại hội Đảng XIII