1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Chủ tịch Hà Nội: “Nếu loa phường không hiệu quả thì mạnh dạn bỏ đi”

(Dân trí) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, loa phường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, do vậy cần đánh giá, rà soát, nếu thấy không hiệu quả thì mạnh dạn đề xuất bỏ đi.

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với các quận huyện, xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá lại kết quả cũng như tác dụng của loa phường trong giai đoạn hiện nay.


Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá loa phường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá loa phường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, trong thời kỳ bao cấp, loa truyền thanh rất có tác dụng, nhưng trong thời đại hiện nay công nghệ thông tin đã chuyển sang công nghệ số. Do vậy, ông Chung đặt ra vấn đề cho ngành thông tin thành phố xem xét loa phường còn có phù hợp nữa hay không.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan lấy ý kiến nhân dân về vấn đề loa phường. Từ đó thấy nơi nào loa phường không còn tác dụng thì mạnh dạn đề xuất thành phố cho dừng hoạt động. Nơi nào loa phường còn hiệu quả (phường, xã ngoại thành) thì để lại.

Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành công tác đánh giá hiệu quả loa truyền thanh phường ngay trong Quý I năm 2017.

Quang Phong