Hà Nội: Mỗi phường giữ lại 5-10 loa phường

(Dân trí) - Hà Nội sẽ giảm tối đa hệ thống loa truyền thanh, theo hướng mỗi phường giữ lại từ 5-10 loa tại các vị trí phù hợp. Ở các huyện, thị xã trước mắt Hà Nội sẽ giữ nguyên hệ thống loa truyền thanh như hiện tại.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 221/TB-UBND truyền đạt Kết luận của tập thể UBND TP về việc nâng cao hiệu quả và đổi mới hoạt động của Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn (hệ thống loa phường) và thí điểm sử dụng thiết bị thông minh phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống loa truyền thanh cấp xã, phường và chỉ đạo của Trung ương liên quan công tác truyền thông trong tình hình mới, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện Kế hoạch nâng cao hiệu quả và đổi mới hoạt động của Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn và thí điểm sử dụng thiết bị thông minh phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố Hà Nội với tên gọi: Đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng việc sử dụng loa truyền thanh phường, xã, thị trấn.

Hà Nội sẽ sắp xếp lại hệ thống loa phường (Ảnh: Hữu Nghị)
Hà Nội sẽ sắp xếp lại hệ thống loa phường (Ảnh: Hữu Nghị)

Theo đó, trước mắt thành phố giữ nguyên hệ thống loa truyền thanh tại các huyện, thị xã; giảm tối đa hệ thống loa truyền thanh tại các phường thuộc các quận (mỗi phường giữ lại từ 5-10 loa tại các vị trí phù hợp) đảm bảo phục vụ trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa và tuyên truyền các thông tin, chỉ đạo cần thiết của Trung ương và thành phố. Sau 3 tháng báo cáo kết quả sử dụng hệ thống loa phường về UBND TP để đánh giá, chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế.

UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan sắp xếp lại vị trí đặt loa; thời gian, thời lượng, nội dung tuyên truyền đảm bảo phù hợp, hiệu quả; tránh gần trường học, bệnh viện; các cơ quan ngoại giao; khu người cao tuổi, người nước ngoài sinh sống; khu nhà cao tầng...

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Thảnh ủy, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng quy chế, nội quy hoạt động của hệ thống loa phường khi thực hiện Đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng việc sử dụng loa truyền thanh phường, xã, thị trấn.

Ngoài ra, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị liên quan rà soát, sắp xếp lại biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác truyền thanh, đảm bảo phù hợp, hiệu quả khi triển khai thực hiện Đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng việc sử dụng loa phường.

Quang Phong

Đọc thêm