Về trang chủ

Yoga “phi trọng lực”

(Dân trí) - Treo mình lơ lừng trên dây võng hay đầu cắm xuống đất... là những hình ảnh thường thấy tại lớp Yoga kiểu mới tên gọi Yoga “phi trọng lực” ở New York, Mỹ.
Dân trí
Đang xem
Yoga “phi trọng lực”

Yoga “phi trọng lực”

Mới nhất