Xử lý hơn 5.000 vụ, phạt hàng chục tỷ đồng hàng giả vẫn ngập tràn

Xử lý hơn 5.000 vụ, phạt hàng chục tỷ đồng hàng giả vẫn ngập tràn (đọc thêm)