video cùng chuyên mục

Xin Lỗi Mẹ - Sau Tất Cả Chế - Parody - Đỗ Duy Nam

MV cũng là lời xin lỗi mẹ! Lời cảm ơn gia đình hai bên đã vun vén, hi sinh để vợ chồng Duy Nam được hạnh phúc.