Xin Lỗi Mẹ - Sau Tất Cả Chế - Parody - Đỗ Duy Nam

MV cũng là lời xin lỗi mẹ! Lời cảm ơn gia đình hai bên đã vun vén, hi sinh để vợ chồng Duy Nam được hạnh phúc.
Mới nhất