Về trang chủ

Xét xử kẻ giả lệnh của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến để lừa đảo

Mặc dù Nguyễn Văn Phi không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng các chứng cứ, bản khai của các đối tượng liên quan khẳng định Phi chủ mưu thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,3 tỉ đồng.
Dân trí
Đang xem
Xét xử kẻ giả lệnh của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến để lừa đảo
01:34

Xét xử kẻ giả lệnh của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến để lừa đảo

Mới nhất