Về trang chủ

Xem tượng Phật Quan Âm cao nhất miền Tây

(Dân trí) - Chùa Hưng Thiện nằm ở khu vực quanh là cánh đồng ruộng mênh mông. Nơi đây có tượng Phật Quan Âm được xem là cao nhất miền Tây, phải đi hơn 50 bậc thang mới đến chân tượng.
Dân trí
Đang xem
Xem tượng Phật Quan Âm cao nhất miền Tây
02:19

Xem tượng Phật Quan Âm cao nhất miền Tây

Mới nhất