Xem LG trình diễn TV OLED có thể cuộn tròn tại CES 2019

Một trong những sản phẩm ấn tượng nhất xuất hiện trong ngày đầu của triển lãm CES 2019 đó là chiếc TV có thể cuộn tròn của LG, với tên gọi Singature OLED TV R. Điểm nhấn của sản phẩm đó là khi tắt, chiếc TV có thể cuộn tròn lại để “giấu” toàn bộ vào bên trong một hộp đựng.