Xem cảnh hổ đói hạ gục lợn rừng “khủng”

Hổ ẩn nấp dưới một đầm lầy chứa nước để đi săn lợn rừng và nó đã được đền đáp xứng đáng. Một con lợn rừng “khủng” mon men ra đầm lầy này uống nước và hậu quả nó bị hổ hạ gục một cách nhanh chóng.