Xem cách người Mỹ tạo ra điện từ chính hệ thống cấp nước

Chúng ta có lẽ đã từng nghe nhiều về các công nghệ “sạch” để tạo ra điện như: điện gió hay năng lượng mặt trời. Vậy bạn nghĩ sao về việc tạo ra điện từ chính dòng chảy của nước, trong hệ thống cấp nước của khu đô thị, mà mình sinh sống? (đọc thêm)