Xem ấu trùng dùng đá và tơ tạo nên “bộ áo giáp” kiên cố nhất thế giới động vật

Là loài côn trùng có cánh sống trên cạn nhưng lại nở ra dưới nước, ấu trùng của bộ Cánh lông buộc phải tự bảo vệ mình, bằng cách “dệt” nên một trong những bộ giáp kiên cố nhất thế giới động vật. (đọc thêm)