video cùng chuyên mục

Xe trọng tải lớn cơi nới thùng có dấu hiệu quá tải rầm rập tung hoành tại huyện Tân Yên (Bắc Giang)

Xe trọng tải lớn cơi nới thùng có dấu hiệu quá tải rầm rập tung hoành tại huyện Tân Yên (Bắc Giang).