Xe tải đâm sập nhà dân lúc rạng sáng

Xe tải đâm sập nhà dân lúc rạng sáng (đọc thêm)