Xe máy vào trường chậm hơn đi bộ

Xe máy vào trường chậm hơn đi bộ (đọc thêm)