Xe container thản nhiên đi vào làn đường ngược chiều

Chiếc xe container cỡ lớn thản nhiên đi vào làn đường ngược chiều, buộc những xe đi đúng chiều phải tránh sang một bên. (đọc thêm)