Xe con bị xe tải ép phải chạy lùi do đi sai làn đường

Chạy lấn sang làn đường ngược chiều để vượt lên, chiếc xe con đã phải đối đầu với một chiếc xe tải và buộc phải đi lùi lại trở về đúng làn đường của mình.
Mới nhất