Xe biển đỏ bị ép phải chạy lùi vì đi lấn sang làn ngược chiều để vượt lên

Xe biển đỏ bị ép phải chạy lùi vì đi lấn sang làn ngược chiều để vượt lên (đọc thêm)