Xâm phạm lãnh thổ, mẹ con tê giác bị voi tấn công dữ dội

Nhận thấy hai mẹ con tê giác xâm phạm lãnh thổ, voi đầu đàn đã thể hiện sức mạnh và tấn công mạnh mẽ kẻ xâm phạm… (đọc thêm)