Xả rác ra đường, người đi ô tô nhận bài học tức thì

Ngồi trên xe ô tô hồn nhiên hạ kính xuống để xả rác ra đường là cảnh không hiếm gặp dù đây là hành động rất khó chấp nhận trong một xã hội văn minh.
Mới nhất