Woo-Yeong Jeong bỏ lỡ khó tin ở phút 42

Thoải mái đón bóng ở trung tâm vòng cấm địa sau đường căng ngang của đồng đội, thật khó tin Woo-Yeong Jeong lại đặt lòng đưa bóng vọt xà. (đọc thêm)