Võ sư truyền điện bị bạn diễn lật tẩy trò bịp bợm ngay trên võ đài

Một võ sư “truyền điện” ở Trung Quốc đã bị bạn diễn lật tẩy trò bịp bợm ngay trên khán đài. (đọc thêm)