Vợ nghệ sĩ Thanh Sang khóc nghẹn ngào trong tang lễ của chồng

Khi nghe lại những kỷ niệm của chồng lúc còn sinh thời, bà đã bật khóc
Mới nhất