Vlog đầu tiên của Toàn Shinoda

Đây là vlog đánh dấu tên tuổi của Toàn Shinoda, lúc này anh được biết tới với tài tiếng Anh "như gió" và những bí quyết học tập đáng chú ý.
Mới nhất