Video về thành phố Tokyo, quay từ năm 1915, được phục dựng nhờ AI

Một cảnh phim quay tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) vào năm 1913 đến 1915, đã được Denis Shiryaev sử dụng trí tuệ nhân tạo để phục hồi.
Mới nhất