Video: Trải nghiệm TV Sero có thể xoay dọc của Samsung tại CES 2020

Samsung ra mắt TV có thể xoay dọc để xem video, nội dung trên mạng xã hội. (đọc thêm)