Video: Thợ điện “hít xà đơn” trên cột điện cao thế ở độ cao 40 mét

Video: Thợ điện “hít xà đơn” trên cột điện cao thế ở độ cao 40 mét (đọc thêm)