Video tên cướp giật ví của người phụ nữ đi đường ở Trung Quốc

Video tên cướp giật ví của người phụ nữ đi đường ở Trung Quốc (đọc thêm)