Video người đàn ông nghênh ngang cầm thủ cấp của vợ đi vứt trên một con phố nhỏ ở Quảng Châu.

Video người đàn ông nghênh ngang cầm thủ cấp của vợ đi vứt trên một con phố nhỏ ở Quảng Châu. (đọc thêm)