Video “mưa” mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc rơi nát nhà dân

Một cơn “mưa” mảnh vỡ tên lửa đã tàn phá khu dân sinh ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc sau khi chính phủ dùng tên lửa để phóng vệ tinh lên quỹ đạo. (Video: CNBC) (đọc thêm)