Video: Khoảnh khắc vòi rồng khổng lồ tiến vào thành phố ven biển Malaysia

Video: Khoảnh khắc vòi rồng khổng lồ tiến vào thành phố ven biển Malaysia (đọc thêm)