Video Iran vây bắt tàu chở dầu nước ngoài

Hình ảnh từ một đoạn video cho thấy một số xuồng Iran đã vây quanh tàu chở dầu tại vịnh Ba Tư nhằm buộc tàu này phải dừng di chuyển. (đọc thêm)