Video: Hãi hùng cần cẩu nặng 10 tấn bị gió lớn quật ngã, đổ sập xuống biển

Một cần cẩu lớn nặng 10 tấn liên tục chao đảo vì gió lớn và cuối cùng đổ sập xuống biển ở miền đông Trung Quốc. (đọc thêm)