Video: Góc nhìn khác về cơn lốc xoáy 17 năm mới xuất hiện ở Romania

Video: Góc nhìn khác về cơn lốc xoáy 17 năm mới xuất hiện ở Romania (đọc thêm)