Video: 2 thanh niên nghi lừa đảo bị chủ tiệm vàng "bóc mẻ".

2 thanh niên nghi lừa đảo bị chủ tiệm vàng "bóc mẻ". (đọc thêm)