video-1544108868

Người hâm mộ Vinh đốt pháo trên phố ăn mừng chiến thắng (Clip: Nguyễn Duy)