Vì sao nên tránh xe công-ten-nơ?

Vì sao nên tránh xe công-ten-nơ?