“Vào kho” hơn 4 tháng vì cố tình ho vào cảnh sát trong giai đoạn cách ly

Người phụ nữ bị bắt giam 21 tuần sau khi cố tình ho về phía cảnh sát. (đọc thêm)