Văng ra khỏi xe sau tai nạn vì cài mang dây an toàn

Văng ra khỏi xe sau tai nạn vì không cài dây an toàn (đọc thêm)