Văn Hậu sút xa, bóng đi sạt cột dọc khung thành Campuchia

Phút 44: Văn Hậu dứt điểm khá đẹp từ ngoài vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc khung thành Campuchia trong gang tấc. (đọc thêm)