Ứng dụng Rada có tham vọng mở rộng thị trường Việt Nam và với cách thức kết nối tương tự nhưu Uber và Grab (Xuân Ngọc)

Ứng dụng Rada (đọc thêm)