Tuyết rơi ở Mường Ải - Nghệ An

Những ngày qua tuyết rơi ở Nghệ An.
Mới nhất