Tưởng như chạy thoát, linh dương vẫn bị sư tử bắt gọn vì sai lầm này

Con linh dương bỏ xa sư tử trong màn đua tốc, nhưng rốt cuộc vẫn trở thành "mồi ngon" chỉ vì mắc phải một sai lầm tai hại.