Tưởng hiền lành, ngựa vằn "lộ bản chất" khi cố dìm chết ngựa con và cái kết

Con ngựa đực thống trị cố gắng giết chết ngựa con bằng cách dìm nó xuống nước trong khi ngựa mẹ ra sức ngăn cản điều này.